Als seus 96 anys, Isabel Oliva i Prat ha aportat molt amb la seva trajectòria en el món de l’educació
i, sobretot, en la poesia catalana. Des de ben jove s’ha dedicat a l’ensenyament
com a professió, deixant molts records durant el seu pas per l’escola de Font de
la Pólvora de Girona, on ha estat mestra i tutora fins a la seva jubilació l’any
1990.

A partir d’aquell moment i fins al dia d’avui, s’ha dedicat plenament a la poesia
com a afició. Al llarg del seu recorregut professional, ha escrit diversos llibres
que han estat premiats en tot Catalunya. Passeig d’hivern, L’estoig del violí, La
persistència de la memòria, són exemples de les obres més destacades que ha
escrit.

Així doncs, no només ha deixat una empremta entre els seus alumnes del barri
de Font de la Pólvora, sinó que ha contribuït en gran manera en la poesia
catalana moderna.

A continuació es pot visualitzar una part d’una entrevista feta a Isabel Oliva i
Prat feta per l’Associació del Banc de la Memòria:  http://memoro.org/es-ca/La-Font-de-la-P%C3%B3lvora–un-escola-amb-grans-records_13221.html