PATRONAT

Patronat de la Fundació GironaEst

La constitució de la Fundació Girona Est s’oficialitza durant la primavera del 2019. Per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals, es crea una associació de ciutadans i ciutadanes que treballen conjuntament amb l’objectiu de donar suport al barri, amb especial atenció al seu col·lectiu més jove, amb iniciatives esportives, culturals, educatives i socials diverses. La finalitat dels programes que es duen a terme des de la Fundació Girona Est és millorar la qualitat de vida dels seus habitants fomentant l’empoderament dels veïns.

Jaume Sanabras Colomer

President

Agustí Codina Negre

Vicepresident

Enric Paredes Baulida

Tresorer

Francesc Bosch Vilalta

Vocal

Mº del Mar Noguereda Estivill

Vocal

Joan Castell Parramon

Vocal

Francesc Planas Casalprim

Vocal

Joaquim Teixidor Puig

Vocal

Anna Codina Santos

Vocal

Bernat Rubió Triadó

Vocal

Xim Raurich Santaló

Vocal

Marc Sansalvadó Alsina

Vocal

Josep Coll Borrell

Vocal

Ricard Planas Camps

Vocal

German Dominguez Ballar

Secretari No Patró

Montserrat Salvat Batalla

Vicesecretaria No Patrona