El Rotary Club de Girona i la Fundació GironaEst han signat avui un Conveni de Col·laboració per tal de becar a tres nens/es del Projecte Musica a l’Est.

Aquest matí, a l’escola sagrada família del barri de Girona est, s’ha formalitzat la signatura del conveni entre el Rotary Club de Girona I la Fundació GironaEst, per becar a tres alumnes del projecte música a l’est.

El projecte música a l’est te com a objectiu donar formació musical a joves d’entre 7 I 12 anys del barri Girona est amb l’objectiu de treballar valors positius de la música com a potent eina d’integració.

És una activitat que es fa en horari extraescolar I permet als alumnes becats poder introduir-se en l’aprenentatge d’un instrument musical com el saxo, la trompeta, el trombó, la guitarra elèctrica, el piano I la bateria. També es treballa el cant I el llenguatge I l’expressió musical.

La finalitat del projecte és donar l’oportunitat als nens i nenes del barri de Girona est a experimentar, gaudir i enriquir-se de tot el que la música pot proporcionar a una persona, fent-ho amb una metodologia moderna que pretén sensibilitzar, educar I despertar la curiositat per la música I els seus diferents estils, per un cop assolit un cert nivell poder posar en pràctica I fusionar aquests aprenentatges amb altres projectes musicals de la ciutat com el que impulsa amb molt l’èxit I reconeixement la Black Music Big Band Junior que ha participat de forma activa en l’apadrinament del projecte.

Es tracta d’una iniciativa que sorgeix d’unes converses inicials entre la que en aquell moment encara era embrionària Fundació GironaEst I la Fundació Casa de la Música -dins del marc del Black Music festival de Girona – i es concreta amb el lideratge I la direcció tècnica per part de casa de la música I del Black Music festival amb el suport incondicional de la Fundació GironaEst i la important col·laboració de l’ajuntament de Girona, la Fundació Marlex, la Fundació Lluís Coromina de Banyoles i actualment també el Rotary Club de Girona i la Asociación de Interprétes de España.