Àrea Educació

Aconseguir el títol de l’ESO és un dels objectius clau per qualsevol alumne/a en edat escolar. En aquest sentit, la fundació treballa en diferents àmbits amb l’objectiu de recolzar els i les alumnes en totes les etapes dels estudis (primària, secundària i postobligatori).

El Projecte de la Fundació Girona Est pretén introduir l’educació apostant per: una aula oberta, aules de reforç de primària i el Projecte Pla d’Estudi (mentoria i beques per a estudiants de postobligatori). Es pretén reforçar l’activitat acadèmica i que es vinculi a la resta de  projectes que es duen a terme al territori, amb una mirada educativa,. Que se centri en el foment de l’educació com a un element fonamental entre nens/es i, per últim, que esdevingui una eina per treballar aspectes relacionats amb els hàbits, els valors, les relacions, l’acceptació de les normes, etc.

OBJECTIUS

1. Acompanyament acadèmic als alumnes

2. Ajuda a la presa de decisions, en l'adquisició de coneixements i habilitats

3. Adquirir una xarxa de relacions, seguiment i connexió a la realitat professional.

VALORS

1. Posar en valor les fortaleses i aptituds del/la jove mentorat/da

2. Treballar per a la igualtat d'oportunitats en l'educació

 

"L'educació és el camí per trobar mil oportunitats"

PROJECTE PLA D'ESTUDI

Vols connèixer més sobre el Projecte Pla d'estudi?

 

REFORÇ ESCOLAR

Vols connèixer més sobre el projecte de Reforç a l'Est?