Àrea Educació

Aconseguir el títol de l’ESO és un dels objectius clau per qualsevol alumne/a en edat escolar. En aquest sentit, la fundació treballa en diferents àmbits amb l’objectiu de recolzar els i les alumnes en totes les etapes dels estudis (primària, secundària i postobligatori).
El Projecte de la Fundació Girona Est pretén introduir l’educació apostant per: una aula oberta, aules de reforç de primària i el Projecte Pla d’Estudi (mentoria i beques per a estudiants de postobligatori).

Es pretén reforçar l’activitat acadèmica i que es vinculi a la resta de projectes que es duen a terme al territori, amb una mirada educativa,. Que se centri en el foment de l’educació com a un element fonamental entre nens/es i, per últim, que esdevingui una eina per treballar aspectes relacionats amb els hàbits, els valors, les relacions, l’acceptació de les normes, etc.

OBJECTIUS

1. Acompanyament acadèmic als alumnes

2. Ajuda a la presa de decisions, en l'adquisició de coneixements i habilitats

3. Adquirir una xarxa de relacions, seguiment i connexió a la realitat professional.

VALORS

1. Posar en valor les fortaleses i aptituds del/la jove mentorat/da

2. Treballar per a la igualtat d'oportunitats en l'educació

 

 

"L'educació és el camí per trobar mil oportunitats"

PROJECTE PLA D'ESTUDI

Vols connèixer més sobre el projecte Pla d'Estudi a l'Est?

 

REFORÇ ESCOLAR

Vols connèixer més sobre el projecte de Reforç a l'Est?