Àrea Educació

Aconseguir el títol de l’ESO és un dels objectius clau per qualsevol alumne en edat escolar. A Girona Est, sovint les circumstàncies familiars o de l’entorn dels nens i nenes del barri no favorable per aconseguir-ho. En auqest sentit la fundació treballa en dos àmbits per recolzar els alumnes tant en la etapa de secundària com en estudis post obligatoris.

Per una banda, la Fundació Girona Est col·labora amb Càritas per aconseguir que siguin els mínims els nens i nenes que es queden en llista d’espera per entrar al servei SIE ( Servei Intervenció Educativa ) ofert per Càritas amb la col·laboració de l’Ajuntament. En aquest marc, comptem amb voluntaris que s’ofereixen per dedicar temps per donar reforñ escolar en diverses matèries als alumnes de la ESO ( de primer a quart).

OBJECTIUS

1. Acompanyament acadèmic als alumnes

2. Ajuda a la presa de decisions, en l'adquisició de coneixements i habilitats

3. Adquirir una xarxa de relacions, seguiment i connexió a la realitat professional.

VALORS

1. Posar en valor les fortaleses i aptituds del/la jove mentorat/da

2. Treballar per a la igualtat d'oportunitats en l'educació

 

 

"L'educació és el camí per trobar mil oportunitats"

MENTORIA

Vols connèixer més sobre el projecte de Mentoria a l'Est?

BEQUES

Vols connèixer més sobre el projecte de Beques a l'Est?

 

REFORÇ ESCOLAR

Vols connèixer més sobre el projecte de Reforç a l'Est?