Reforç escolar a l'Est 

Reforç a Girona Est!

El programa de reforç escolar es basa en que els nens i les nenes segueixin la formació correctament i assoleixin els objectius que requereix l’escolarització. S’acompanya als i a les alumnes que han pogut superar l’ESO, per tal que tinguin la oportunitat de continuar estudiant. I es prioritza que els/les joves que han aconseguit continuar els estudis col·laborin amb altres joves estudiants de la seva comunitat i esdevinguin referents positius pel barri.

A continuació pots veure un recull d'imatges

Activitat de reforç escolar desglossada:

Actualment hi ha 31 alumnes matriculats al reforç escolar!

Cada vegada són més els infants que participen a activitats de reforç! Vols estudiar amb nosaltres? T'expliquem quins grups tens!

Grup de primària

Grup de secundària

Torna a l'Àrea Educació