Mentories a l'Est 

Mentories a Girona Est!

El programa mentoria consisteix en una relació d’un mentor i un mentorat. El Mentor/a ajuda a la presa de decisions, en l’adquisició de coneixements i habilitats, tant emocionals com acadèmiques. Ajuda a posar en valor les fortaleses i aptituds del/la jove mentorat/da. Facilita el creixement personal i social d’aquest/a. Intenta reduir el grau d’abandonament escolar dels joves. Contribueix a augmentar el grau de formació dels joves (postobligatòri). I sobretot promou l’empoderament i l’autoestima dels joves.

A continuació pots veure un recull d'imatges

Activitat de mentoria desglossada:

Actualment hi ha 28 persones actives en el programa de mentories!

Cada vegada hi ha més persones mentorades! Vols ser una d'elles?

Usuaris actius de programa

Mentor assignat

Torna a l'Àrea Educació