Oportunitat: L’Est és viu

La Fundació GironaEst comença una nova acció transversal dins del Pla de Fidelització de Membres i Partners, titulada “L’Est és viu”. Aquest concepte no només juga amb el doble sentit entre “L’Est és viu” i “L’Est es viu”, sinó que també encarna l’esperit dinàmic i vibrant dels seus projectes.

Al llarg del 2024, totes les àrees de la fundació coordinaran trobades especials amb els partners dels projectes i els seus respectius patrons. Aquestes trobades proporcionaran una experiència única, que inclourà una visita a la Casa de les Arts i una altra a l’activitat on els partners estan involucrats. Aquesta experiència permetrà als participants connectar-se amb el propòsit i l’impacte dels projectes de la fundació d’una manera tangible i significativa.

En paral·lel, durant aquesta temporada, la fundació està realitzant visites als membres de la FGE a les seves empreses. Així doncs, una vegada finalitzin les visites a empreses, els membres també seran convidats a participar en aquesta nova iniciativa. Fins aleshores, “L’Est és viu” es desenvoluparà exclusivament amb els partners, creant un espai privilegiat de vinculació i col·laboració.

Amb “L’Est és viu”, la Fundació GironaEst reafirma el seu compromís amb la comunitat i la seva missió de crear sinergies positives entre membres, partners i patrons. Aquesta iniciativa promet enriquir les relacions existents i obrir noves oportunitats de creixement i co-creació en el marc dels seus projectes i activitats.