Projecte Pla d'Estudi 

Projecte Pla d'Estudi

El Projecte “Pla d’Estudi” té com a finalitat que els joves i les joves de Girona Est obtinguin una titulació postobligatòria. Es pretén tenir un impacte sobre la qualitat de vida del/la jove i que aquests/es, es puguin centrar i responsabilitzar de la seva trajectòria d’estudis. Aquest projecte inclou mentoria i suport econòmic.

A continuació pots veure un recull d'imatges

Contacta

Inscriu-te amb el següent formurari

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Activitat de pla d'estudi desglossada:

  Com s'organitza el pla d'estudi?

  Mentoría:

  - Mentor/a ajudi a la presa de decisions, en l’adquisició de coneixements i habilitats, tant emocionals com acadèmiques.
  - Posar en valor les fortaleses i aptituds del/la jove mentorat/da.
  - Facilitar el creixement personal i social d’aquest/a.
  - Reduir el grau d’abandonament escolar dels joves.
  - Contribuir a augmentar el grau de formació dels joves (postobligatòri).
  - Promoure l’empoderament i l'autoestima dels joves.
  - Adquirir una xarxa de relacions, seguiment i connexió a la realitat professional.

  Suport econòmic:

  - Millorar la qualitat de vida dels habitants de Girona Est fomentant l’empoderament dels veïns.
  - Treballar per la igualtat d’oportunitats en l’educació.
  - Trencar les barreres econòmiques que dificulten els estudis dels joves de l’est.
  Els i les joves participants del Projecte Pla d’Estudi, també podrán optar a clases de repàs d’assignatures concretes. A més, per tal d’esdevenir referents positius per als més petits dels barris, els i les participants del Projecte Pla d’Estudi, donaran suport de forma voluntària en altres activitats de la FGE o de Girona Est.

  Torna a l'Àrea Educació