El passat 27 d’octubre del 2022 vam tenir el magnífic plaer de comptar amb l’assistència de Sor Lucia Caram.

Sor Lucia Caram contribueix en el projecte Invulnerables que és una col·laboració entre la Fundació “La Caixa” i la Fundació del Convent de Santa Clara, que treballa per garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i les famílies, l’accés a una vida digna i les possibilitats d’èxit personal i social, independentment de la situació de l’origen.

Projecte que es relaciona directament amb la misió, visió i objectius de la Fundació GironaEst.

Per la Fundació GironaEst és un honor aquesta trobada per treballar en possibles projectes col·laboratius.