Jornada participativa a la Ciutat Policromada – Escola de Vila-Roja

El dissabte 25 de maig, es va dur a terme una jornada familiar a l’Escola de Vila-Roja, on els nens i nenes i els seus pares van tenir l’oportunitat de participar en la segona fase de la Ciutat Policromada. Aquesta activitat consistia col·laborar en pintar la façana de l’escola amb l’acompanyament de l’artista Aleix Font.

Durant el curs passat, es va iniciar la pintura de la façana a una de les dues cares de l’escola, i aquest mes de maig es va començar a pintar la part posterior. Aquesta jornada va ser una oportunitat perquè tothom es sentís part del projecte i contribuís a embellir l’entorn del centre educatiu.

La participació dels membres de la comunitat en aquesta jornada va ser una mostra de l’interès i l’afecte per la seva escola i el seu entorn. A través de la pintura, es va fomentar un sentiment de pertinença i col·laboració envers un projecte que busca millorar l’estètica i el vincle amb l’escola i l’entorn.