Visió

La Fundació té clar que el camí passa per col·laborar de forma clara i nítida amb totes les entitats socials que ja fa temps que treballen en el territori i que són les millors coneixedores de la seva realitat i les que tenen millor visió per detectar el Nord de la brúixola.

 

 

 

 

La Fundació també té clar que el seu rol tindrà molt a veure amb fer de palanca juntament amb Administracions, d’altres fundacions i entitats públiques i/o privades amb l’objectiu de sumar esforços per a ser més forts i més eficients en la recerca de solucions i de projectes ad hoc que serveixin per provocar els primers canvis en el territori. Anant de la mà podrem arribar més lluny.

 

 

 

 

Crear complicitats i despertar consciències serà una de les tasques clau de la Fundació.