Àrea Cultura

A través de l’àrea de cultura es volen potenciar diferents estímuls a través de diferents activitats on s’involucra la música i el teatre.

Ens permet expressar i desenvolupar les idees o emocions. Totes les activitats de temàtica artística estan plenes de processos que ens permeten crèixer i estimular la creativitat al màxim.

Ajuda a l’adquisició d’habilitats humanes generals i la formació de valors.

OBJECTIUS

1. Practicar l'escolta sensorial, emocional, analítica i reflexiva.

2. Promoure la capacitació en el camp musical i teatral.

3. Promoure alternatives per aprofitar l'horari extraescolar

VALORS

1. Promocionar eines de gestió emocional als nens i joves

2. Potenciar les habilitats, l'autoestima i la visió positiva dels nens i nenes

 

 

 

 

 

"A través de la cultura, l'art, i la música aconseguim fomentar les nostres emocions"

MÚSICA

Vols connèixer més sobre el projecte de Música a l'Est?

TEATRE

Vols connèixer més sobre el projecte de Teatre a l'Est?