Missió

Promoure l’educació, l’esport i la cultura com a motors pel canvi entre les persones més joves i vulnerables del barri, pensant en que puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta de joves de la ciutat i del país.

 

 

Seran activitats com l’esport, la música, els hàbits saludables, la comunicació i les arts escèniques entre d’altres.

 

 

La Fundació centrarà molt l’acció en els valors humans i de vida que es poden destil·lar de cada una d’aquestes disciplines.

 

La Fundació tindrà també altres objectius complementaris, com contribuir a fer atractiva Girona Est a la resta de la ciutat.